Links

Hier een aantal handige links.

 

Kennissites

Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS)
Stelt zich tot doel de zorg voor mensen met bipolaire stemmingsstoornissen te verbeteren en de meest actuele kennis over deze stoornis te vergaren, te ontwikkelen en te verspreiden.

Trimbos Instituut
Landelijk kenniscentrum geestelijke volksgezondheid.

De GGZ Academie
Biedt kennis, trainingen en cursussen aan over allerlei onderwerpen uit het werkveld van de GGZ.

Dé gids voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
Informatie over o.a. ziektebeelden, medicatie, wettelijke regelingen en therapievormen.

Algemene Organisaties Psychiatrie

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Interessante brochures over de bipolaire stoornis.

Stichting Pandora
Voor mensen die psychiatrische problemen hebben of hebben gehad.

Fonds Psychische Gezondheid
Werkt aan een samenleving waarin mensen met psychische problemen een volwaardige plaats hebben.

Korrelatie
Landelijke hulplijn voor mensen (of kinderen) met psychische en psychosociale problemen.

Zelfhulp

PsychEducation.org
Engelstalige verzamelsite met pagina’s over bipolair gerelateerde zelfhulp.